Subkonto to proste narzędzie, które umożliwia gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z różnego rodzaju źródeł, takich jak darowizny od osób indywidualnych, darowizny od firm, kwesty czy zbiórki internetowe.

Dzięki subkontom, można zbierać środki na własne potrzeby (np. leczenie czy rehabilitację) lub realizować cele prospołeczne. Subkonto może założyć osoba potrzebująca pomocy lub osoby, które chcą nieść pomoc innym. 

Aby założyć subkonto w ramach naszej Fundacji należy przygotować następujące dokumenty:

W przypadku subkonta na cele leczenia/rehabilitacji:

  • kserokopia dokumentu medycznego (np. zaświadczenie od lekarza)
  • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)
  • w przypadku ubezwłasnowolnienia – kserokopia dokumentu potwierdzającego reprezentację
  • w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia (np. pożar domu) – kserokopia dokumentu potwierdzającego zdarzenie

W przypadku subkonta na inne cele:

  • opis planów działalności wraz z umotywowaniem
  • oświadczenie, że przeprowadzane działania będą bezpłatne dla beneficjentów, a organizatorzy nie będą czerpać korzyści materialnych

Subkonto założone w ramach naszej Fundacji to bezpłatna obsługa subkonta, szybkie refundacje, bezpłatna indywidualna strona internetowa z dostępem do szybkich płatności dla darczyńców, wsparcie graficzne w opracowywaniu ulotek/plakatów z apelem i wiele więcej.

Zainteresowany? Napisz do nas na adres fundacja@wspolnotachrystusa.pl.

Obserwuj nas