Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi pomogą ci przed skierowaniem sprawy do sądu lub w sytuacjach, które nie wymagają postępowania sądowego. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju jak również od 01.06.2023 r. również poprzez naszą Fundację!

Informacja o usłudze

Na czym polega darmowa pomoc prawna

Prawnik:

 • poinformuje cię o przepisach oraz prawach i obowiązkach, które ci przysługują,
 • powie, jak możesz rozwiązać swój problem prawny,
 • pomoże ci napisać pismo, na przykład o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury czy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Jeśli twoja sprawa wymaga postępowania przed sądem — prawnik napisze dla ciebie pismo o:

 • zwolnienie z kosztów sądowych,
 • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Prawnik nie pomoże ci napisać pisma w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już się toczy.

Postępowanie przygotowawcze
to śledztwo albo dochodzenie, które prowadzi lub nadzoruje prokurator w sprawach karnych.
Postępowanie sądowe 
to postępowanie (proces) przed sądem cywilnym, karnym lub administracyjnym. To ostatnie nazywa się również postępowaniem sądowoadmnistracyjnym.

Dzięki darmowej pomocy prawnej uzyskasz poradę, która dotyczy:

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego — oprócz spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie uzyskasz pomocy w sprawach, które dotyczą prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej — z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej

Każdy, kto:

 • ma mniej niż 26 lat,
 • ma 65 lat albo więcej,
 • dostał — w ciągu ostatnich 12 miesięcy — świadczenie z pomocy społecznej, o ile nie zostało  cofnięte,
 • ma Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem,
 • jest weteranem,
 • jest zagrożony albo został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (na przykład w wyniku osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, awarii stacji uzdatniania wody czy awarii elektrowni).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

KONTAKT W SPRAWIE UZYSKANIA POMOCY

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres fundacja@wspolnotachrystusa.pl.

Udostępnij

Obserwuj nas