Promocja rodzicielstwa zastępczego w Polsce

„Rozpoczynamy pierwszą, ogólnopolską kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze. 15 400 dzieci czeka na rodzinę, na dom, który zaspokoi potrzebę bycia kochanym” – otworzyła konferencję Minister Marlena Maląg.

Konferencja inaugurująca kampanię jest doskonałą okazją do dyskusji na temat rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Organizatorem wydarzenia pt. „Już jesteś?” Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

Stworzenie warunków do rozwoju, które służą dzieciom, realizacja polityki prorodzinnej jest dla naszego rządu priorytetem. Podejmując decyzje na temat kolejnych projektów zawsze zastanawiamy się, czy zapewnią one dzieciom warunki jak najbliższe warunkom domowym, zapewniając im miłość i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci pragną jednego: miłości, radości, szczęścia, bezpieczeństwa, tego by znaleźć dom. Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że nasze wysiłki realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi przyniosą odpowiednie efekty – otwarcie drzwi swoich domów dla 15 400 dzieci – zaznaczyła Minister Marlena Maląg.

Dzisiaj chcę wyrazić wielki szacunek dla Państwa, sztabu ludzi w samorządach, organizacjach pozarządowych, rodzinach, które wkładają ogrom pracy na rzecz dzieci poszukujących rodziny. Potrzebujemy dużej, ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, którą właśnie zaczynamy. Wierzę, że jest to początek nowego etapu, większego społecznego uznania dla pracy rodzin zastępczych. Początek większej mobilizacji, może odwagi dla tych potencjalnych rodziców, którzy jeszcze dzisiaj się wahają. Wierzę, że dzięki tej kampanii odważą się, podejmą wyzwanie – zaznaczyła wiceminister rodziny i polityki społecznej, Barbara Socha.

Przeprowadziliśmy w zeszłym roku nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jesteśmy otwarci i słuchamy kolejnych rekomendacji, sugestii, z czym dalej mierzą się rodziny zastępcze. Planujemy kolejną nowelizacje, w obszarze profilaktyki, wsparcia asystentów rodzin oraz wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, które trafiają do pieczy zastępczej – dodała.

Konferencja odbyła się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, które na co dzień pracują i działają na rzecz pieczy zastępczej w Polsce. Wśród uczestników konferencji pojawili się eksperci oraz przedstawiciele samorządów wojewódzkich i powiatowych.

Zaproszeni goście i prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy
w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Dr Agata Skalec zaprezentowała wyniki badań na temat uwarunkowań zmierzających do pozyskiwania rodzin zastępczych. Wychowanek, Kacper Majewski poruszył wszystkich opowiadając o swoim trudnym doświadczeniu z dzieciństwa. Wzmocnił uczestników konferencji w przekonaniu, że nie można poddawać się w poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych. Równie inspirujący był wykład dotyczący automotywacji i motywacji innych do konstruktywnych działań, który poprowadził Cezary Fryszkiewicz, trener i coach. Odbył się także panel dyskusyjny „Co pomaga w pozyskaniu kandydatów na rodziców zastępczych”, w którym udział wzięli wybitni eksperci z dziedziny rodzicielstwa zastępczego w Polsce: Edyta Wojtasińska – Stowarzyszenie „Jedno serce”, Małgorzata Malczuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, Jadwiga Jagiełło – Fundacja „Wielkie Serce”, Ewelina Bembenek – z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a także Magdalena Nazimek – Fundacja „Edukacja z Wartościami”.

Konferencja otwiera cykl wydarzeń (spoty TV i radio, outdoor, książka, display, influencer marketing, social media) ogólnopolskiej kampanii “Już jesteś?” promującej ideę rodzicielstwa zastępczego. Start kampanii zaplanowany jest na 1 października.

Udostępnij

Obserwuj nas