Kontakt

Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa
al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

KRS: 0000994412
NIP: 7011108213
REGON: 523266115

Konto statutowe PLN: 33 1240 6609 1111 0011 1887 1665
Wpłaty z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe

Sekretariat Wspólnoty: wspolnota@wspolnotachrystusa.pl
Sekretariat Fundacji: fundacja@wspolnotachrystusa.pl

Damian Kopaczyński UCHr – biskup Wspólnoty, dyrektor Fundacji 
e-mail: damian@wspolnotachrystusa.pl

Wioletta Nowak-Szymańska UCHrprzewodnicząca Rady Wspólnoty
e-mail: rada@wspolnotachrystusa.pl

Obserwuj nas