Fundusz stypendialny – podaruj szkołę!

Niektórzy nie mają w życiu łatwo – już na samym starcie los rzuca im kłody pod nogi. Mówimy tu o dzieciach i młodzieży którzy mimo ogromnie trudnych warunków materialnych i rodzinnych z uporem maniaka dążą do zdobycia wiedzy. Bez naszej pomocy poprzeczka może być jednak zbyt wysoko.

Dlatego postanowiliśmy uruchomić specjalny fundusz stypendialny „Podaruj szkołę” w ramach którego pomocą objęci mogą zostać uczniowie szkół średnich oraz studenci będący w trudnej sytuacji materialnej. Liczba osób objętych pomocą uzależniona jest od możliwości finansowych Fundacji i środków zgromadzonych na koncie funduszu.

Wysokość miesięcznego stypendium zależy od decyzji rady Fundacji i jest ustalana indywidualnie w wysokości od 150 zł miesięcznie. Podstawowym zadaniem stypendysty jest nauka – uzyskiwanie jak najlepszych ocen, któremu towarzyszy co najmniej dobre zachowanie.

Każdy stypendysta ma możliwość kontaktu z darczyńcą który zobowiązał się do wpłaty na jego cel (chyba, że darczyńca woli pozostać anonimowy). Wszyscy którzy dokonali wpłaty na fundusz stypendialny otrzymają raz w roku informację zbiorczą o przeznaczeniu środków.

Darczyńców indywidualnych oraz firmowych zainteresowanych włączeniem się w tę inicjatywę informujemy o 2 możliwościach wpłat:

  1. Wpłata na konkretne dziecko/studenta wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia środków na comiesięczną wypłatę stypendium (cztery wpłaty kwartalne lub jedna roczna).
  2. Wpłata ogólna (kwota dowolna – zostanie przekazana na rzecz losowo wybranego podopiecznego).

 

Obserwuj nas