Fundacja

Rada Wspólnoty w 2022 roku postanowiła powołać do życia Fundację Wspólnoty Uczniów Chrystusa poprzez którą pragniemy wspierać wszystkich potrzebujących w wychodzeniu z kryzysów duchowych oraz psychicznych a także finansowych – w ramach bieżących możliwości.

Nie zatrudniany pracowników i nie pobieramy wynagrodzenia za swoją pracę. Bazujemy na wolontariacie i wsparciu darczyńców indywidualnych oraz firm.

Jeżeli chcieliby Państwo włączyć się w misję naszej Fundacji – zachęcamy do przekazania darowizny na realizację celów statutowych lub kontakt mailowy w przypadku zainteresowania wolontariatem czy ofiarowaniem pomocy rzeczowej – fundacja@wspolnotachrystusa.pl.

Dane naszej Fundacji:

Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa
al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

Statut Fundacji: do pobrania.

Konto statutowe PLN: 33 1240 6609 1111 0011 1887 1665
Wpłaty z dopiskiem: Darowizna na realizację celów statutowych

Dyrektor Fundacji – Damian Kopaczyński UCHr
e-mail: damian@wspolnotachrystusa.pl

Przewodnicząca Rady – Wioletta Nowak-Szymańska UCHr
e-mail: rada@wspolnotachrystusa.pl

Obserwuj nas