Dziękujemy za przesłanie intencji. Będzie ona odczytana podczas modlitw wspólnych (zgodnie z poniższym kalendarzem) przez najbliższy miesiąc oraz zostanie przekazana do wszystkich członków Wspólnoty którzy dwa razy w tygodniu modlą się w intencjach przesłanych poprzez skrzynkę.

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasze działania i pomóc nam głosić Dobrą nowinę – zachęcamy do wspierania naszych dzieł.

Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa
al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

Konto statutowe (Pekao S.A.): 33 1240 6609 1111 0011 1887 1665
Tytułem: Darowizna na realizację celów statutowych

Obserwuj nas