„Dobry start”. Nabór wniosków do końca listopada

Jeszcze tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów dzieci, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” rozpoczęło się od 1 lipca 2023 r. i będzie trwało jeszcze do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek został złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie powinno trafić do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Od 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną (poprzez bankowości elektroniczną, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W tegorocznej edycji programu „Dobry start”, ze świadczenia na wyprawkę szkolną skorzystało już 4,5 mln dzieci. Od 1 lipca do rodzin trafiło w ramach tego programu już 1,36 mld zł.

Dobry start to jeden z wielu programów wspierających polskie rodziny. Dobro dzieci jest zawsze w centrum działań naszego ministerstwa. Dzieci są naszą przyszłością i pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili, do złożenia wniosku – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program „Dobry start” działa od 2018 roku. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od momentu uruchomienia programu do końca września 2023 r. do rodzin trafiło już 7,96 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (link)

Udostępnij

Obserwuj nas